Σκανδαλώδης η εύνοια της Αλουμίνιον της Ελλάδος σε σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο

Πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι, την ΔΕΗ, για να μπορεί αυτή να δίνει ρεύμα στην Αλουμίνιον της Ελλάδος του κ. Μυτιληναίου σε τιμή κάτω του κόστους. Απίστευτο και όμως συμβαίνει, γι’ αυτό και διερευνά την υπόθεση η ελληνική δικαιοσύνη.

Όπως προκύπτει από σχετική Υπουργική Απόφαση που φέρνουμε στην δημοσιότητα (βλέπε σχετικό ΦΕΚ), το καλοκαίρι που μας πέρασε το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε προκαταβολή ύψους 538 εκατομμύρια ευρώ στην ΔΕΗ, έναντι λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Πού έγκειται το σκάνδαλο με την σύμβαση της ΔΕΗ με την Αλουμίνιον της Ελλάδος σε σχέση με αυτή την Υπουργική Απόφαση; Η Ελληνική Κυβέρνηση έδωσε στην ΔΕΗ περίπου 100% προκαταβολή για τις καταναλώσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για το 2018 και αντ’ αυτού έλαβε έκπτωση προπληρωμής ύψους 6%. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ και Αλουμίνιον της Ελλάδος, για το 2018 η Αλουμίνιον έδωσε στην ΔΕΗ προκαταβολή μόλις 30% και έλαβε έκπτωση προπληρωμής 15%, δηλαδή δυόμιση φορές πάνω από την αντίστοιχη έκπτωση που έλαβε το Ελληνικό Δημόσιο.

Υποτίθεται ότι οι προκαταβολές από τους πελάτες είναι για να διευκολύνουν ταμειακά την ΔΕΗ, παρατηρούμε όμως το εξής αδικαιολόγητο ή όπως αλλιώς θα ήθελε να το χαρακτηρίσει κάποιος: Ο ένας, Ελληνικό Δημόσιο, να δίνει προκαταβολή πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ και να λαμβάνει έκπτωση προπληρωμής μόλις 6% και ο άλλος, Αλουμίνιον της Ελλάδος, να δίνει προκαταβολή κάτω από 50 εκατομμύρια ευρώ και να λαμβάνει έκπτωση προπληρωμής 15% στο -ήδη κάτω του κόστους- τιμολόγιο. Μάλιστα αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι αυτή η «γαλαντόμος» ρύθμιση έγινε μόνο για την Αλουμίνιον της Ελλάδος, παρά το ότι ζήτησαν κάτι ανάλογο και άλλες βιομηχανίες.

Δικαίως λοιπόν διαμαρτύρονται οι απλοί καταναλωτές που πληρώνουν την διαφορά αλλά και οι υπόλοιποι βιομήχανοι που δεν μπορούν να κάνουν αντίστοιχες συμβάσεις με την ΔΕΗ, όπως βεβαίως δικαίως διερευνά την υπόθεση (και γι’ αυτό τον λόγο) η ελληνική δικαιοσύνη.