Συνταγματική η χρήση POS για δικηγόρους, γιατρούς, βιοτέχνες, εμπόρους και ελευθέρους επαγγελματίες

«Ναι» είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην καθιέρωση των πληρωμών μέσω κάρτας (POS) για τους δικηγόρους, γιατρούς, βιοτέχνες, εμπόρους και ελευθέρους επαγγελματίες.

Η αυξημένη 7μελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με σειρά αποφάσεων της (2457-2462/2018) έκρινε συνταγματική και νόμιμη την χρήση POS απορρίπτοντας ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που αναφέρουν στις προσφυγές τους Δικηγορικοί Σύλλογοι, δικηγόροι και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) οι οποίοι κάνουν λόγο για αντισυνταγματική, αντίθετη στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο αλλά και μη νόμιμη ρύθμιση.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η καθιέρωση των πληρωμών μέσω POS δεν είναι αντίθετη σε καμία συνταγματική διάταξη, ενώ είναι σύμφωνη με τα άρθρα 101-102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Επιπλέον, αποφάνθηκαν ότι η ρύθμιση δεν παραβιάζει το δικηγορικό και ιατρικό απόρρητο. Όπως επισημαίνουν το Σύνταγμα κατοχυρώνει την προσωπική και οικονομική ελευθερία ως ατομικό δικαίωμα ωστόσο, υπογραμμίζουν ο νόμος μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς για λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος.

Οι δικαστές επικαλέστηκαν, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλο το εύρος της οικονομίας, προκειμένου να καταπολεμηθεί η απόκρυψη εσόδων και η φοροδιαφυγή. Επίσης, στις αποφάσεις αναφέρεται ότι το μέτρο των πληρωμών μέσω POS αφορά το σύνολο των εμπόρων, βιοτεχνών, ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και των αγροτών, όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με εντολείς-καταναλωτές νομικών υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας χαρακτηρίζει μάλιστα «υποθετικά σενάρια που στηρίζονται σε μία εσφαλμένη εκδοχή» τις αιτιάσεις των δικηγόρων ότι θα γίνει πιο ακριβή η πρόσβαση στην Δικαιοσύνη (παραβίαση της ΕΔΣΑ), καθώς το κόστος από τη χρήση των POS θα μετακυλήσει στους πελάτες τους.