Στο ΣτΕ η αύξηση ορίου συνταξιοδότησης των στρατιωτικών δικαστών

Το ενδεχόμενο παράτασης του ορίου εξόδου από το Στρατιωτικό Σώμα και τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη των στρατιωτικών δικαστών καλείται να εξετάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το θέμα έφτασε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με αφορμή προσφυγή που κατέθεσε στρατιωτικός δικαστής που κατέχει τον βαθμό του αναθεωρητή Β’, ο οποίος είναι αντίστοιχος με αυτόν του αρεοπαγίτη, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι «ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του, λόγω συμπλήρωσης του 62ου έτους της ηλικίας του».

Οι στρατιωτικοί δικαστές μέχρι το βαθμό του στρατιωτικού δικαστή Α’ αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους μόλις συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους, ενώ από τον βαθμό του αναθεωρητή και πάνω συνταξιοδοτούνται στο 62ο έτος της ηλικίας τους. Μόνο στην περίπτωση που ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας Αναθεωρητικού Δικαστηρίου δεν έχουν συμπληρώσει δυο χρόνια στη θέση τους παρατείνεται η θητεία τους.

Την ίδια ώρα, οι δικαστές των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών δικαστηρίων συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά στα 65 έτη, εφόσον μέχρι τον βαθμό του Εφέτη ή του αντεισαγγελέα Εφετών   ενώ  όσοι κατέχουν ανώτερο βαθμό αποχωρούν μόλις συμπληρώσουν το 67ο  έτος της ηλικίας τους.

Στην προσφυγή του ο στρατιωτικός δικαστής υποστηρίζει ότι η διαφορά εξόδου από το σώμα που υπάρχει μεταξύ Στρατιωτικής και Πολίτικης Δικαιοσύνης είναι αντισυνταγματική και παράνομη. Όπως επισημαίνει, το Σύνταγμα προβλέπει την αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών και δεν επιτρέπει διαφορετική μεταχείριση λειτουργών που έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και παρέχουν το ίδιο ακριβώς δικαιοδοτικό έργο.