Περισσότεροι από 1.730 νέοι αγρότες στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Περισσότεροι από 1.730 νέοι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό των 33.414.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, έπειτα από την τελευταία τροποποίηση, εντάσσεται στο πρόγραμμα το σύνολο των αιτήσεων των νέων αγροτών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Περιφέρεια, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, με την πληρωμή της πρώτης δόσης που καλύπτει το 70% της συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης.

Σε σχετικές δηλώσεις που έκανε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας τόνισε ότι «διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε επιπλέον χρηματοδότηση, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα» και πρόσθεσε: «Οι νέοι της Περιφέρειάς μας είναι το μέλλον μας και ο πρωτογενής τομέας είναι ένας από τους βασικότερους οικονομικούς και αναπτυξιακούς άξονες της περιοχής μας».

Σύμφωνα πάντα με την Περιφέρεια, η αρχική πίστωση που είχε εγκριθεί, ήταν 24.700.000 ευρώ, ποσό το οποίο δεν κάλυπτε το σύνολο των δικαιούχων που πληρούσε τις προϋποθέσεις, αλλά τελικά επετεύχθη η έγκριση της τμηματικής ενίσχυσης της αρχικής πίστωσης, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να κλείσει με 33.414.500 ευρώ.