Ποσό 812,5 εκατ. ευρώ αντλήθηκε σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε κατά 1,87 φορές το δημοπρατούμενο ποσό έναντι 1,39 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,71% έναντι 0,65% στην προηγούμενη δημοπρασία.