Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τα λιμάνια

Μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου τίθεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, από το υπουργείο Ναυτιλίας, το νομοσχέδιο για τις υποπαραχωρήσεις δραστηριοτήτων στους 10 Οργανισμούς Λιμένων που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ.

Το υπουργείο Ναυτιλίας καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. H προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμενικών δραστηριοτήτων από ιδιώτες, ενώ αποτελεί προϊόν μεθοδικής συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Υπουργείο Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ, συμβάλλοντας στον πλέον επωφελή για το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας.

Ο κάθε οργανισμός λιμένος διατηρεί το δικαίωμα υποπαραχωρήσεων αλλά το δικαίωμα εξουσίας και διάθεσης περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο μετά από πρόταση εξειδικευμένων συμβούλων αξιολογεί τον επωφελέστερο τρόπο αξιοποίησης των δραστηριοτήτων στα λιμάνια. Την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος έχει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, όπως εξηγεί το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Με την προτεινόμενο ρύθμιση τίθενται επίσης προς διαβούλευση λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορούν στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πρόσληψης Πλοηγών, σε επείγουσες τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92) σε συνάρτηση με την επικείμενη εφαρμογή του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών αλλά και με την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.