Δέσμευση 23,5 τόνων ζωοτροφών στο τελωνείο του Πειραιά

Ζωοτροφές για σκύλους και γάτες προέλευσης Τουρκίας, συνολικού βάρους 23,5 τόνων δέσμευσαν οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο σε φορτίο στο χώρο του Γ’ τελωνείου του Πειραιά, οι επόπτες εντόπισαν και δέσμευσαν 2.275 σάκους με σκυλοτροφές και γατοτροφές προέλευσης Τουρκίας, συνολικού καθαρού βάρους 23.505 κιλών, επειδή το συγκεκριμένο φορτίο δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ως προς την επισήμανση.