ΤΑΙΠΕΔ: Οι λόγοι για το υψηλότερο τίμημα για την επέκταση της παραχώρησης του ΔΑΑ

Απαντήσεις έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ και καταγράφει με λεπτομέρεια όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών και τους λόγους που οδήγησαν στην επιτυχία της αναθεώρησης του τιμήματος σε 1,382 δισ. ευρώ από 600 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Πιο συγκεκριμένα, αφού ξεκαθαρίζει ότι η αρχική σύμβαση παραχώρησης του 1995 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προέβλεπε την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για ενδεχόμενη παράτασή της το 2016 και ότι τόσο η επέκταση της παραχώρησης όσο και η πώληση του 30% του ΔΑΑ εντάσσονται στις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας απέναντι στους Θεσμούς, το ΤΑΙΠΕΔ τονίζει ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις με το ΔΑΑ ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2016, με βάση αναφοράς τα οικονομικά δεδομένα του 2015. Λόγω ωστόσο της πολυπλοκότητας της συναλλαγής αλλά και των πολλών και διαφορετικών εγκριτικών σταδίων που προηγήθηκαν, η ολοκλήρωση του ελέγχου του σχετικού φακέλου έλαβε χώρα σχεδόν δύο χρόνια μετά.

Οι νέες ευεργετικές συνθήκες που επικρατούσαν στην οικονομία και γενικά στη χώρα στο ξεκίνημα του 2018 επέτρεψαν στο ΤΑΙΠΕΔ να εκκινήσει διαβούλευση με τη DG Comp, κατά την οποία ο ΔΑΑ ελάμβανε γνώση και παρείχε στοιχεία. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, το ΤΑΙΠΕΔ πέτυχε την αναθεώρηση του τιμήματος.

Τι άλλαξε από το 2016;

Η βάση αναφοράς ήταν πλέον το 2017 και όχι το 2015 και αυτό σήμαινε ότι λόγω των σημαντικά βελτιωμένων προοπτικών της επιβατικής κίνησης του ΔΑΑ, του προσδοκώμενου εσόδου από παρεχόμενες πτητικές υπηρεσίες αλλά και υπηρεσίες duty free, εστίασης και λοιπές εμπορικές δραστηριότητες, της δυνατότητας άντλησης μακροπρόθεσμου δανεισμού με ικανοποιητικό κόστος χρήματος, της σημαντικής βελτίωσης του κινδύνου της αγοράς και του κόστους ιδίων κεφαλαίων (cost of equity), το ΤΑΙΠΕΔ μπόρεσε να πετύχει ένα υψηλότερο τίμημα, το οποίο προσέφερε ο ΔΑΑ και έκανε αποδεκτό το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ στις 14/09/2018.

Ο φάκελος έχει υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο στο νόμο προσυμβατικό έλεγχο και θα υποβληθεί επίσημα προς έγκριση στην DG Comp τις αμέσως επόμενες ημέρες.