Δεσμεύεται προσωρινά η κινητή περιουσία της Euromedica

Tην προσωρινή δέσμευση της κινητής περιουσίας της Euromedica και του ταμείου της μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου και την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η Farallon, η οποία έχει αγοράσει δάνεια της εισηγμένης αξίας 184 εκατ. ευρώ, αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, δεν μπορεί να υπάρξει καμία μεταβολή στο ταμείο και στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της μητρικής, με εξαίρεση την καταβολή μισθοδοσίας στους εργαζόμενους.

Όπως λέει το ρεπορτάζ, η απόφαση στηρίχθηκε σε στοιχεία που προσκόμισε η Farallon, για μεταφορά ρευστότητας από το ιδιόκτητο δίκτυο διαγωνιστικών της Euromedica προς όφελος τρίτων εταιρειών, ήδη από το 2017.