Σε ισχύ η μείωση προστίμων για φορολογικές παραβάσεις

Μειώσεις στα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις που επιβάλλονται από την εφορία και φτάνουν κατά περίπτωση το 60% ισχύουν από σήμερα.

Όλες τις περιπτώσεις όπου δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να κάνουν χρήση της πρόσφατης πρόβλεψης του πολυνομοσχεδίου για μείωση των πρόσθετων φόρων που τους επιβάλλονται μετά από έλεγχο προβλέπει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που εστάλη σε όλα τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Σε όλες τις περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να προχωρήσουν εντός συγκεκριμένης και σύντομης προθεσμίας, ανά περίπτωση, στην υποβολή δήλωσης που δεν μπορεί να ανακληθεί ότι αποδέχονται το αποτέλεσμα του ελέγχου και εξοφλήσουν το σχετικό ποσό. Στις περιπτώσεις αυτές οι πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα μειώνονται κατά 40%.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται ακόμη και στις περιπτώσεις που εκκρεμούν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί το αποτέλεσμα του ελέγχου με ανέκκλητη δηλωσή του και να γλιτώσει το  40% κλείνοντας έτσι την υπόθεση.