Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο ανάθεσης της Επικοινωνίας του ΤΑΙΠΕΔ

Σειρά καίριων ερωτημάτων για τον τομέα Επικοινωνίας του ΤΑΙΠΕΔ θέτει με ερώτηση του προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, Νίκος Νικολόπουλος. 
Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή αναφέρει:
Πηγή: lykavitos.gr
Θέμα: «Διαγωνισμός για το έργο επικοινωνίας των Οργανισμών που έχουν επιφορτιστεί το έργο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας
Το έργο της επικοινωνίας των οργανισμών που έχουν επιφορτισθεί με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τις ιδιωτικοποιήσεις (ΤΑΙΠΕΔ και Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) είναι κρίσιμο για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης τόσο των επενδυτών όσο και της Ελληνικής κοινωνίας. Φαίνεται όμως ότι για μια ακόμη φορά το ζήτημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη σοβαρότητα και διαφάνεια.
Συγκεκριμένα:
1. Το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη εταιρείας επικοινωνίας στις 9 Ιουνίου, ο οποίος έκτοτε δεν έχει κατακυρωθεί. Πληροφορούμαστε όμως ότι ο διαγωνισμός έχει δοθεί σε εταιρεία η οποία, σύμφωνα με τα φορολογικά της στοιχεία, δεν έχει ως αντικείμενο την επικοινωνία, επίσης με ποια τιμή έχει κατοχυρωθεί αυτός ο διαγωνισμός.
2. Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, γνωστή και ως Υπερταμείο, ανέθεσε (μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι διαγωνισμό) την εταιρεία BoldOgilvy. Ο επικεφαλής της εταιρείας αυτής και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών κ.Διαμαντόπουλος είχαν στο παρελθόν κοινή εταιρεία, την Valuegr.
Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Γνωρίζει και επικροτεί τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις αυτών των υπηρεσιών από το ΤΑΙΠΕΔ και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας;
2. Ποια είναι η αμοιβή των εταιρειών αυτών; Η επιλογή τους έγινε με βάση το τίμημα, με άλλα ποιοτικά κριτήρια, ή υπήρξαν έξωθεν παρεμβάσεις; Στην περίπτωση του ΤΑΙΠΕΔ ακολουθήθηκαν οι εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού;
3. Είναι αποδεκτό να γίνονται απευθείας αναθέσεις τόσο σημαντικών έργων σε πρόσωπα που συνδέονται ή συνδέονταν με μέλη του ΔΣ;

Ο ερωτών Βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου