Την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα «φοβούνται» τα στελέχη των επιχειρήσεωνΟι απειλές για την ασφάλεια, οι φυσικές καταστροφές, οι δυσκολίες χρηματοδότησης και οι συνεχείς αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, είναι οι επόμενοι κίνδυνοι που κατονομάζουν οι εταιρείες


Την πολιτική αστάθεια αναγνωρίζουν ως τον πιο σημαντικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα τα στελέχη εταιριών που δραστηριοποιούνται στην χώρα.

Σύμφωνα με έρευνα της ALCO, σε συνεργασία με τη Fidel & Fortis Management Consultants, οι πέντε πιο σημαντικοί κίνδυνοι συνίστανται στην πολιτική αστάθεια (81%), στην απειλές για την ασφάλεια (62%), στις φυσικές καταστροφές (56%), στις δυσκολίες χρηματοδότησης (55%) και στις συνεχείς αλλαγές του θεσμικού πλαισίου (48%).

Σε σύγκριση με προηγούμενες έρευνες, η αύξηση κινδύνων αγγίζει το 60%, με την πολιτική αστάθεια να εδραιώνεται ως ο σημαντικότερος κίνδυνος. Οι δυσκολίες χρηματοδότησης και οι αλλαγές θεσμικού πλαισίου εμφανίζουν παράλληλα, διπλάσια σχεδόν ποσοστά σε σχέση με το 2015, ενώ σταθερά υψηλά είναι τα ποσοστά για ασφάλεια συστημάτων και φυσικές καταστροφές.

Όπως καταδεικνύεται στην έρευνα, για να αντιμετωπίσουν τους παραπάνω κινδύνους, οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι προετοιμάζονται, έχοντας διαμορφωμένα πλάνα και ανθρώπους. Μάλιστα, εννέα στις 10 αποδίδουν τεράστια σημασία στην ύπαρξη μελετών και πλάνων για την αντιμετώπιση τέτοιων γεγονότων, καθώς και στην ύπαρξη μόνιμης ομάδας για να διαχειρίζεται τέτοια κρίσιμα θέματα, οκτώ στις 10 δηλώνουν ότι κάνουν προληπτικούς ελέγχους, ενώ σε ποσοστό 75% συνεργάζονται με τις αρχές.

Οι δύο πιο σημαντικοί τομείς, στους οποίους εστιάζουν οι επιχειρήσεις σήμερα, είναι η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και η ασφάλεια των εργαζομένων τους, ενώ οκτώ στα 10 ανώτατα στελέχη δηλώνουν ότι είναι αρκετά έτοιμα για να αντιμετωπίσουν έκτακτα συμβάντα, γεγονός όμως που σε μια βαθύτερη ανάγνωση ερμηνεύεται ως μη επαρκής.

Στην πραγματικότητα, όπως διαπιστώνεται ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια, μόνο οι τέσσερις στις 10 είναι εξοικειωμένες με την έννοια της επιχειρησιακής συνέχειας (ΕΣ), ενώ μόνο η μια στις δύο διαθέτει κανονικό σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας.

Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 60 ανώτατων στελεχών από ισάριθμες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας (άνω των 500 εργαζομένων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου