ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ

Σήμερα, και τυπικά, το Euro Working Group, που πραγματοποιείται στη Φιλανδία (Ελσίνκι), θα επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει όλα τα προαπαιτούμενα των...
συμφωνημένων μέτρων, αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης.
Εν συνεχεία, το Euro Working Group θα ενημερώσει και επίσημα τα κοινοβούλια των κρατών - μελών προκειμένου τα τελευταία να εγκρίνουν την αποδέσμευση της δόσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου