Τα private banking ξεκίνησαν - Αποποιούνται ευθύνες αν υπάρξουν capital controls

Τα private banking συγκεντρώνουν την αφρόκρεμα των πλουσίων του πλανήτη και αποτελούν ένα σημαντικό δείκτη ευημερίας και πλούτου μιας οικονομίας.

Τα private banking των τραπεζών, ξεκίνησαν, να στέλνουν τα πρώτα προειδοποιητικά μηνύματα με επίκεντρο την Ελλάδα και τον κίνδυνο επιβολής capital controls.
Το κείμενο που θα διαβάσετε αποτελεί γεγονός, δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης και αποδεικνύει ότι…κάποιοι έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία.
Με βάση απόλυτα έγκυρη πηγή, αμερικανική τράπεζα, που διαθέτει private banking στην Ελβετία έχει ενημερώσει με επιστολές της πελάτες της για αυτό που ονομάζεται στην τραπεζική indemnity clause - indemnity claims.
Τι ακριβώς συμβαίνει;
Το αμερικανικό private banking που έχει παρουσία στην Ελβετία έχει στείλει σε όλους τους πελάτες της που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους ελληνικό κίνδυνο, ελληνικά assets, καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα και άλλα ότι αποποιείται την ευθύνη αν η Ελλάδα επιβάλλει capital controls.
Αν η Ελλάδα επιβάλλει capital controls τo private banking δεν δεσμεύεται να αποπληρώσει τους πελάτες έως ότου αρθούν τα capital controls.
Το private banking έχει αγοράσει για ένα πελάτη του π.χ. ελληνικές μετοχές τραπεζών επενδύοντας 2 εκατ ευρώ.
Επειδή το private banking λειτουργεί και ως θεματοφύλακας ουσιαστικά έχει αναλάβει τον κίνδυνο.
Το αμερικανικό private banking, ωστόσο έγκαιρα έχει στείλει επιστολές σε όλους τους πελάτες που έχουν έκθεση σε ελληνικά assets και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνης, τονίζοντας ότι με capital controls, τα ελληνικά assets δεν θα μπορούν να ρευστοποιηθούν και το private banking δεν αναλαμβάνει να αποζημιώσει άμεσα.
Θα αποπληρώσει όταν αρθούν τα capital controls.
Δεν είναι σαφές αν και τα private banking των ελληνικών τραπεζών έχουν στείλει τέτοιες επιστολές – μάλλον όχι – αλλά το βέβαιο είναι ότι οι ξένες τράπεζες προετοιμάζονται, για capital controls.